Επιστημονικές μελέτες, άρθρα και βιβλία σχετικά με την προέλευση του SARS-CoV-2

3 Νοεμβρίου 2021 ~ Independent Researchers

Στην ανάρτηση αυτή θα βρείτε μερικές λίστες με επιστημονικές μελέτες και άρθρα επιστημονικού περιεχομένου σχετικά με την προέλευση του SARS-CoV-2 και τις επιπτώσεις των πειραμάτων κατασκευής χιμαιρικών ιών. Με την δημιουργία αυτών των λιστών επιθυμούμε να αναδείξουμε το έργο που έχει παραχθεί σε αυτούς τους τομείς – ατομικά και συλλογικά- από ανεξάρτητους επιστήμονες, ερευνητές και σκεπτόμενους ανθρώπους, και να υποβοηθήσουμε τη μελέτη των θεμάτων αυτών, με την συγκέντρωση αυτού του υλικού σε ένα χώρο. 

Επίσης, σε αυτήν συμπεριλάβαμε και μία λίστα με βιβλία, με θεματική σχετική με την προέλευση του SARS-CoV-2. Παρότι κάποιοι από εμάς έχουν διαβάσει μόνο ένα από αυτά, βασιστήκαμε σε περιλήψεις και αποσπάσματα που έχουμε διαβάσει από τα υπόλοιπα, καθώς και στο ότι οι συγγραφείς τους είναι μέλη της ομάδας DRASTIC Research (Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID-19) με γνωστό ερευνητικό έργο και αντίστοιχες δημοσιεύσεις.

Είναι αυτονόητο ότι στις λίστες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται κείμενα που υποστηρίζουν κάποια από τα κυρίαρχα ιδεολογήματα – αφηγήματα. Αυτά έχουν φροντίσει να τα αναπαράγουν μαζικά τα άφθονα μέσα παραπληροφόρησης και πλύσης εγκεφάλου.

Οι λίστες θα ανανεώνονται συνεχώς, όσο θα δημοσιεύεται καινούργιο σχετικό υλικό και όσο εμείς, οι αναγνώστες και οι συνεργάτες της ιστοσελίδας θα ανακαλύπτουμε άρθρα ή βιβλία που έχουν γραφτεί στο παρελθόν και δεν έχουν συμπεριληφθεί στις λίστες.

Εκτός από τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος υλικού, δεν αποκλείουμε την διεύρυνση του με επιπλέον κατηγορίες. Η συμμετοχή όσων επιθυμούν να συνεισφέρουν στην συνδιαμόρφωση των υπαρχουσών και μελλοντικών λιστών είναι ευπρόσδεκτη.

Update 1: Προστέθηκαν σχετικά video στο τέλος της ανάρτησης.

Επιστημονικές μελέτες πάνω στην προέλευση του SARS-CoV-2

The possible origins of 2019-nCoV coronavirus. Botao Xiao. Preprint, Φεβρουάριος 2020.

Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag.  Prashant Pradhan et al. BioRχiv, 31 Ιανουαρίου 2020.

Might SARSCoV2 have arisen via serial passage through an animal host or cell culture? Karl Sirotkin, Dan Sirotkin. BioEssays, 12 Αυγούστου 2020.

The genetic structure of SARSCoV2 does not rule out a laboratory origin. Rossana Segreto, Yuri Deigin. BioEssays, 17 Νοεμβρίου 2020.Στα ελληνικά, εδώ. Στα ιταλικά, εδώ.

SARS-CoV-2′s claimed natural origin is undermined by issues with genome sequences of its relative strains. Yuri Deigin, Rossana Segreto. BioEssays, 27 Μαΐου 2021.Σχόλια, εδώ.

Should we discount the laboratory origin of COVID-19? Rossana Segreto et al. Environmental Chemistry Letters, 25 Μαρτίου 2021.

Is considering a genetic-manipulation origin for SARS-CoV-2 a conspiracy theory that must be censored? Rossana Sagretto. ResearchGate, Aπρίλιος 2021.

The bat coronavirus RmYN02 is characterized by a 6-nucleotide deletion at the S1/S2 junction, and its claimed PAA insertion is highly doubtful. Yuri Deigin, Rossana Segreto. aRxiv, 1 Δεκεμβρίου 2020.

The evidence which suggests that this is no naturally evolved virus: A reconstructed historical aetiology of the SARS-CoV-2 spike. Birger Sørensen, Angus Dalgleish και Andres Susrud. Minerva, 2 Ιουλίου 2020.

Biovacc-19: A Candidate Vaccine for Covid-19 (SARS-CoV-2) Developed from Analysis of its General Method of Action for Infectivity. Βirgen Sorensen, Andres Susrud και Angus George Dalgleish. Cambridge University Press, 2 Ιουνίου 2020.

A Bayesian analysis concludes beyond a reasonable doubt that SARS-CoV-2 is not a natural zoonosis but instead is laboratory derived. Dr. Steven Quay. Zenodo, 29 Ιανουαρίου 2021. Tα βασικά σημεία της μελέτης στα ελληνικά, εδώ.

Unusual features of the SARS-CoV-2 genome suggesting sophisticated laboratory modification rather than natural evolution and delineation of its probable synthetic route. Li-Meng Yan, Shu Kang, Jie Guan και Shanchang Hu. Zenodo, 14 Σεπτεμβρίου 2020.

SARS-CoV-2 Is an Unrestricted Bioweapon: A Truth Revealed through Uncovering a Large-Scale, Organized Scientific Fraud. Yan, Li-Meng, Kang Shu και Hu Shanchang. Ζenodo, 8 Οκτωβρίου 2020.

Phylogeographic Mapping of Newly Discovered Coronaviruses Pinpoints the Direct Progenitor of SARS-CoV-2 as Originating from Mojiang, China. Jonathan Latham, Allison Wilson. Independent Science News, 2 Αυγούστου 2021.

In silico comparison of SARS-CoV-2 spike protein-ACE2 binding affinities across species and implications for virus origin. Sakshi Piplani, Puneet Kumar Singh, David A. Winkler και Nikolai Petrovsky. Nature Scientific Reports, 24 Ιουνίου 2021.

Recovery of deleted deep sequencing data sheds more light on the early Wuhan SARS-CoV-2 epidemic. Jesse Bloom. ΒioRxiv, 22 Ιουνίου 2021.

Questions concerning the proximal origin of SARS-CoV-2. Murat Seyran, Damiano Pizzol, Parise Adadi και Adam M. Brufsky. Journal of Medical Virology, 3 Σεπτεμβρίου 2020.

Host Change -Tropism Pattern of Human Coronaviruses Suggesting the Engineered Nature of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Murat Seyran. ViXra.org, 20 Μαΐου 2020.

A response to “The Origins of SARS-CoV-2: A Critical Review.”. Alina Chan. Medium, 12 Ιουλίου 2021.

SARS-CoV-2 is well adapted for humans. What does this mean for re-emergence? Shing Hei Zhan, Benjamin E. Deverman και Yujia Alina Chan. BioRχiv,2 Μαΐου 2020.

COVID-19, SARS and bats coronaviruses genomes unexpected exogeneous RNA sequences. Jean-Claude Perez, Luc Montagnier, OSF Preprints, 25 Απριλίου 2020.

COVID-19: Time to exonerate the pangolin from the transmission of SARS-CoV-2 to humans. Roger Frutos, Jordi Serra-Cobo, Tianmu Chen και Christian A. Devaux. Infection, Genetics and Evolution, Volume 84, 20 Οκτωβρίου 2020,

On the Origin of SARS-CoV-2: Did Cell Culture Experiments Lead to Increased Virulence of the Progenitor Virus for Humans?. Βernd Kaina. In Vivo, Volume 35, Μάιος-Ιούνιος 2021.

Outlines of a probabilistic evaluation of possible SARS-CoV-2 origins. Demaneuf Gilles, De Maistre Rodolphe. Ζenodo, 26 Σεπτεμβρίου 2020.

Studie zum Ursprung der Coronavirus-Pandemie. Roland Wiesendanger. ResearchGate, Φεβρουάριος 2021.

Retrouver les origines du SARS-CoV-2 dans les phylogénies de coronavirus. Edward Sallard et al. Médecine sciences, 10 Αυγούστου 2020. Στα αγγλικά, εδώ.

SARS-COV-2 as an artificial creation: scientific arguments and counterarguments. Shermaine Yee et al. Journal of Medicine and Life, Volume 14, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2021.

SARS-Cov-2 Natural or Artificial? That is the Question. Alejandro Sousa. Science Repository, 17 Ιουλίου 2020.

The spike glycoprotein of the new coronavirus 2019-nCoV contains a furin-like cleavage site absent in CoV of the same clade. B. Coutard et al. PMC, 10 Φεβρουαρίου 2020.

Deep Mutational Scanning of SARS-CoV-2 Receptor Binding Domain Reveals Constraints on Folding and ACE2 Binding. Tyler N. Starr et al. Cell, 11 Αυγούστου 2020.

Investigation of RaTG13 and the 7896 clade. Billy Bostickson, Yvette Ghannam. ResearchGate, 31 Μαρτίου 2021.

The abnormal nature of the fecal swab sample used for NGS analysis of RaTG13 genome sequence imposes a question on the correctness of the RaTG13 sequence. Monali Rahalkar,  Rahul Bahulikar. Preprints, 1η Αυγούστου 2020.

Anomalies in BatCoV/RaTG13 sequencing and provenance. Daoyu Zhang. Ζenodo, 1 Aυγούστου 2020.

The Anomalous Nature of the Fecal Swab Data, Receptor Binding Domain and Other Questions in RaTG13 Genome. Monali Rahalkar, Rahul Bahulikar. PrePrints, 7 Αυγούστου 2020.

De-novo Assembly of RaTG13 Genome Reveals Inconsistencies Further Obscuring SARS-CoV-2 Origins. Mohit Singla et al. Preprints, 27 Αυγούστου 2020.

The Curious Case of the RaTG13 Genome: Time to Revise the Sequence Reporting Standards for Pathogens.  Mohit Singla et al. Preprints, 26 Ιουλίου 2021.

Proposed SARS-CoV-2 spillover during 2019 Review of samples from a mineshaft in Mojiang, Yunnan Province, China. Anon(ymous). Zenodo, 14 Σεπτεμβρίου 2020.

The validity of critical pieces of evidence for the natural origin of SARS-CoV-2 is dubious, and needed to be reconsidered. Daoyu Zhang. Zenodo, 5 Μαΐου 2020.

Sur les origines possibles de l’épidémie CoVid-19. Daniel Parrochia. ΗΑL, 2 Απριλίου 2021.

An investigation into the WIV databases that were taken offline. Billy Bostickson et al. ResearchGate, Φεβρουάριος 2021. Σχόλια, εδώ.

Άρθρα επιστημονικού περιεχομένου πάνω στην προέλευση του SARS-CoV-2

Evidence SARS-CoV-2 emerged from a biological laboratory in Wuhan, China. Project Evidence. GitHub, 16 Απριλίου 2020 (update 2 Μαΐου 2020).

SARS-CoV-2: lab-origin hypothesis gains traction. Annette Gartland. Changing Times, 12 Οκτωβρίου 2020.

Lab-Made? SARS-CoV-2 Genealogy Through the Lens of Gain-of-Function Research. Yuri Deigin. Medium, 22 Απριλίου 2021.

Origin of Covid – Following the Clues: Did people or nature open Pandora’s box at Wuhan?. Nicholas Wade. Bulletin of the Atomic Scientists, 5 Μαΐου 2021. To άρθρο στα γαλλικά, εδώ.

How COVID-19’s origins were obscured, by the East and the West. Nicholas Wade. Bulletin of the Atomic Scientists, 17 Αυγούστου 2021.

83 Questions for Dr. Ralph Baric. D.R.A.S.T.I.C.(Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID-19). Drastic Research, 22 Aπριλίου 2021.

Questions for Scientists and the WHO on the origin of SARS-COV-2. Decentralised Radical Autonomous Search Team Investigation into Covid-19 (DRASTIC). Medium, 21 Σεπτεμβρίου 2020 (με updates).

The lab-leak hypothesis. Nicholson Baker. New York Magazine, 4 Ιανουαρίου 2021.

Lab-Made? SARS-CoV-2 Genealogy Through the Lens of Gain-of-Function Research. Yuri Deigin. Μedium, 22 Aπριλίου 2020.

Perché il coronavirus può essere nato in un laboratorio a Wuhan. Συνέντευξη της Rossana Segreto. Start Magazine, 27 Ιουνίου 2021.

An Engineered Origin for the SARS-CoV2 Genome. Sherlock G.Nomes. Medium, 11 Ioυλίου 2021.

Fearsome viruses and where to find them. Moreno Colaiacovo. Medium, 15 Νοεμβρίου 2020.

Rushed data collection of suspected early Covid-19 cases in Wuhan. Gilles Demaneuf. Medium, 15 Οκτωβρίου 2020.

Some common probabilistic misunderstandings linked to Covid-19. Gilles Demaneuf. Medium, 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Did the SARS-CoV-2 virus arise from a bat coronavirus research program in a Chinese laboratory? Very possibly. Milton Leitenberg. Bulletin of the Atomic Scientists, 4 Ιουνίου 2020.

Investigating the origins of the COVID-19 virus. Συνέντευξη τουJonathan Latham στον Ian Masters, 29 Aπριλίου 2020. Το κείμενο της συνέντευξης,εδώ.

A Chinese PhD Thesis Sheds Important New Light On The Origin of the COVID-19. Jonathan Latham, Allison Wilson. Independent Science News, 11 Μαΐου 2021.

The case is building that COVID-19 had a lab origin. Jonathan Latham, Allison Wilson. Independent Science News, 5 Ιουνίου 2021.

A proposed origin for SARS-CoV-2 and the COVID-19 pandemic. Jonathan Latham, Allison Wilson. Independent Science News, 15 Ιουλίου 2021.

Origine de la Covid-19 : l’hypothèse de l’accident de laboratoire doit-elle être étudiée d’un point de vue scientifique ? Virginie Courtier, Etienne Decroly. The Conversation, 18 Μαΐου 2021. 

SARS-CoV-2 could have escaped from a lab – and the US is in the frame. GMWatch, 4 Μαΐου 2020.

On the Origin of SARS Coronavirus 2. Swiss Policy Research, Ιούνιος2020 (updated Οκτώβριος 2021).

German Study: Laboratory Accident Most Likely Cause of Coronavirus Pandemic. Swiss Policy Research, 18 Φεβρουαρίου 2021.

Was the COVID-19 virus genetically engineered? Jonathan Matthews. GMWatch, 22 Απριλίου 2020.

Why are the lab escape denialists telling such brazen lies? Jonathan Matthews. GMWatch, 17 Ιουνίου 2020. 

Wuhan and US scientists used undetectable methods of genetic engineering on bat coronaviruses. Jonathan Matthews, Claire Robinson. GMWatch, 20 Μαΐου 2020.

Did Top Medical Journal Help Cover Up Origins of SARS-CoV-2? Joseph Mercola. Children’s Health Defense, 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Wuhan lab says there’s no way coronavirus originated there. Here’s the science. Jeanna Bryner. Live Science, 18 Απριλίου 2021.

La question de l’origine du SARS-CoV-2 se pose sérieusement. Συνέντευξη του Étienne Decroly. CNRS, Le Lournal, 28 Οκτωβρίου 2020.

To stop the next pandemic, we need to unravel the origins of COVID-19. David Relman. PNAS, 24 Νοεμβρίου 2020.

Covid-19 has no ‘credible natural ancestor’, was created in Wuhan lab, claims new study. ΑΝΙ. The Print, 30 Μαΐου 2021.

Contrary to claims, the pandemic may have come from a lab — and regardless, it exposes the threat of biowarfare arms race. Sam Husseini. Sam Husseini’s Blog, 24 Απριλίου 2020.

Questioning the CDC: Is it a complete coincidence that China’s only BSL4 is in Wuhan? Sam Husseini. Sam Husseini’s Blog, 17 Απριλίου 2020.

Det er gode grunner til å mistenke at kinesiske forskere forårsaket pandemien. Aksel Fridstrøm. Μinerva, 25 Φεβρουαρίου 2021.

Contradicting statements cast doubts on Chinese raw data. Aksel Fridstrøm. Minerva, 10 Σεπτεμβρίου 2020. 

The most logical explanation is that it comes from a laboratory. Aksel Fridstrøm, Nils August Andresen. Minerva, 2 Ιουλίου 2020. 

WHO: COVID-19 didn’t leak from a lab. Also WHO: Maybe it did. Filipa Lentzos. Bulletin of the Atomic Scientists, 11 Φεβρουαρίου 2021.

Scientists say COVID-19 may have been cooked up in lab. Sharri Markson. Daily Telegraph, 1 Ιουνίου 2020.

Could COVID-19 Have Escaped from a Lab? Rowan Jacobsen. Boston Magazine, 9 Σεπτεμβρίου 2020.

Lab Leak: A Scientific Debate Mired in Politics– and Unresolved. Charles Schmidt. Undark, 17 Μαρτίου 2021.

The twisted, messy hunt for COVID-19’s origin and the lab leak theory. Jackson Ryan. CNET, 19 Ιανουαρίου 2021.

There are many ways the novel coronavirus may have come about. Meryl Nass. Anthrax Vaccine, 26 Μαρτίου 2020.

RaTG13 – the undeniable evidence that the Wuhan coronavirus is man-made. Νerd. Nerd has Power, 15 Mαρτίου 2020. Σχόλια εδώ.

Lethal Pneumonia Cases in Mojiang Miners (2012) and the Mineshaft Could Provide Important Clues to the Origin of SARS-CoV-2. Monali Rahalkar, Rahul Bahulikar. Frontiers in public health, 20 Οκτωβρίου 2020.

Critique to the Addendum (Zhou et al 2020) and other contradictions in reporting the facts about RaTG13 and its history. Monali C. Rahalkar. Monali Rahalkar’s blog, 11 Δεκεμβρίου 2020.

Logistical and Technical Exploration into the Origins of the Wuhan Strain of Coronavirus (COVID-19). Ηarvard to the Big House, 31 Ιανουαρίου 2020.

Investigate the Origins of COVID-19. Jesse Bloom et al. Science, 14 Μαΐου 2021.

The stakes of finding COVID-19’s origins, Nathan J. Robinson. Current Affairs, 19 Μαΐου 2021.

The Lab-Leak Theory: Inside the Fight to Uncover COVID-19’s Origins. Katherine Eban. Vanity Fair, 3 Ιουνίου 2021.

The covid-19 lab leak hypothesis: did the media fall victim to a misinformation campaign? Paul Thacker. Τhe bmj, 8 Ιουλίου 2021.

Covid 19: We need a full open independent investigation into its origins. Fiona Godlee. Τhe bmj, 8 Ιουλίου 2021.

New Details Emerge About Coronavirus Research at Chinese Lab. Sharon Lerner και Mara Hvistendahl. The Intercept, 6 Σεπτεμβρίου 2021.

NIH Documents Provide New Evidence U.S. Funded Gain-of-Function Research in Wuhan. Sharon Lerner, Mara Hvistendahl και Maia Hibbett. The Intercept, 9 Σεπτεμβρίου 2021.

Germ Theories: Lab leak? Animal transmission? Why David Relman and his colleagues told the world that we need to investigate both of COVID-19’s origin stories. Deni Ellis Béchard. Stanford Magazine, 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Inside the risky bat-virus engineering that links America to Wuhan. Rowan Jacobsen. MIT Technology Review, 29 Ιουνίου 2021.

How I Learned to Stop Worrying And Love the Lab-Leak Theory. Donald G. McNeil Jr. Medium, 17 Μαΐου 2021.

An appeal for an objective, open, and transparent scientific debate about the origin of SARS-CoV-2. Jacques van Helden et al. The Lancet, 17 Σεπτεμβρίου 2021.

The Wuhan Laboratory Origin of SARS-CoV-2 and the Validity of the Yan Reports Are Further Proved by the Failure of Two Uninvited “Peer Reviews”. Yan Li-Meng, Kang Shu, Hu Shanchang. Zenodo, 31 Mαρτίου 2021.

Επιστημονικές μελέτες και άρθρα πάνω στα πειράματα δημιουργίας εργαστηριακών ιών

Engineered bat virus stirs debate over risky research. Declan Butler. Νature, 12 Nοεμβρίου 2015.

Why “gain of function” research must be stopped. Συνέντευξη του Monali Rahulkar. Τhe Week, 3 Ιουνίου 2021.

Keine Experimente! Das Züchten neuer Krankheitserreger ist sinnlos und gefährlich. Es muss aufhören. Marc Lipsitch. ΙPG, 10 Ιουνίου 2014.

Can limited scientific value of potential pandemic pathogen experiments justify the risks? Marc Lipsitch. mBio, 14 Οκτωβρίου 2014.

Ethical Alternatives to Experiments with Novel Potential Pandemic Pathogens. Marc Lipsitch, Αlison P. Galvani. Plos Medicine, 20 Μαΐου 2014.

Why Do Exceptionally Dangerous Gain-of-Function Experiments in Influenza? Marc Lipsitch. PMC, 28 Αυγούστου 2018.

The case against ‘gain-of-function’ experiments: A reply to Fouchier & Kawaoka. Marc Lipsitch, Αlison P. Galvani. Center for Infectious Disease Research and Policy, 19 Ιουνίου 2014.

Bioweapon agents: more access means more risk. Richard Ebright, Nancy Connell. Nature, 24 Ιανουαρίου 2002.

Rethinking biosafety in Research on Potential Pandemic Pathogens. Marc Lipsitch, Barry Bloom. ASM Journals, 9 Oκτωβρίου 2012.

The Good, the Bad and the Ugly: a review of SARS Lab Escapes. Gilles Demaneuf. Medium, 16 Nοεμβρίου 2021.

Why some labs work on making viruses deadlier – and why they should stop. Κelsey Piper. Vox, 1 Μαΐου 2020.

Why gain-of-function research matters. David Gillum, Rebecca Moritz. The Conversation, 21 Ιουνίου 2021.

In 2018, Diplomats Warned of Risky Coronavirus Experiments in a Wuhan Lab. No One Listened. Josh Rogin. Politico, 8 Μαρτίου 2021.

Universities, feds fight to keep lab failings secret. Alison Young, Nick Penzenstadler. Usa Today, 28 Μαΐου 2015.

Could an accident have caused COVID-19? Why the Wuhan lab-leak theory shouldn’t be dismissed. Alison Young. Usa Today, 22 Μαρτίου 2021.

Opinion: The world still hasn’t figured out how to regulate research into deadly viruses. Brian Klaas. Washington Post, 11 Μαρτίου 2021.

No Time to Die from Gain of Function Research. Τhe Moral Economist. Medium, 23 Oκτωβρίου 2021.

Dangerous gain of function research has gotten out of hand and needs to be reined in. Von Simon Wain Hobson. Franffurter Allgemeine, 22 Οκτωβρίου 2021.

Wuhan laboratories, bat research and biosafety. Billy Bostickson, Yvette Ghannam. ResearchGate, Απρίλιος 2021.

“But Nature Started It”: Examining Taubenberger and Morens’ View on Influenza A Virus and Dual-Use Research of Concern. Nicholas G. Evans. mBio, 20 Αυγούστου 2013.

How likely is it that biological agents will be used deliberately to cause widespread harm? Thomas V. Inglesby, David A Relman. ΕΜΒΟ Reports, 18 Δεκεμβρίου 2015.

The Risk of Engineering a Highly Transmissible H5N1 Virus. Thomas V. Inglesby, Anita Cicero και D. Henderson. ASM Journals, 28 Mαρτίου 2012.

Threatened pandemics and laboratory escapes: Self-fulfilling prophecies. Martin Furmanski. Bulletin of the Atomic Scientists, 14 Mαρτίου 2014.

Engineered COVID-19-Infected Mouse Bites Researcher Amid ‘Explosion’ Of Risky Coronavirus Research. Jonathan Latham. Ιndependent Science News, 13 Aυγούστου 2020.

The Reemergent 1977 H1N1 Strain and the Gain-of-Function Debate. Μichelle Rozo, Gigi Kwik Gronvall. ASM Journals, 18 Αυγούστου 2015.

From where did the 2009 ‘swine-origin’ influenza A virus (H1N1) emerge? Adrian Gibbs, John Armstrong και Jean C Downie. SpringerLink, 24 Noεμβρίου 2009.

Βιβλία με θεματική σχετική με την προέλευση του SARS–CoV-2

Viral: The Search for the Origin of COVID-19. Matt Ridley, Alina Chan. Εκδόσεις HarperCollins, 2021. 

Sars-CoV-2, aux origines du mal. Βrice Perrier. Eκδόσεις Βelin, 2021.

On the Origin of the Deadliest Pandemic in 100 Years. Elaine Dewar. Eκδόσεις Biblioasis, 2021.

What Really Happened In Wuhan. Sharri Markson. Εκδόσεις HarperCollins, 2021.

The Origin of the Virus: The hidden truths behind the microbe that killed millions of people. Paolo Barnard, Steven Quay, Angus Dalgleish. Εκδόσεις Clinical Press Ltd, 2021.

Video με συζητήσεις και ομιλίες πάνω στην προέλευση του SARS-CoV-2

The case for the Covid lab-leak theory. Nicholas Wade, 20 Μαΐου 2021.

What was the journey of the virus from bat caves to cities? Alina Chan, COVID-19 Origin Webinar, Paris, 4 Οκτωβρίου 2021.

Viral: The Search for the Origin of COVID-19. Alina Chan, Matt Ridley, 25 Νοεμβρίου 2021.

How did the virus evolve from bats to human coronavirus? Sudhir Kumar, COVID-19 Origin Webinar, Paris, 29 Σεπτεμβρίου 2021.

Natural Origin or Lab Escape? The Emergence of SARS-CoV-2. Jonathan Latham, 8 Φεβρουαρίου 2021.

What a comprehensive investigation must entail. Filippa Lentzos, COVID-19 Origin Webinar, Paris, 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Building a safer future. Richard Ebright. COVID-19 Origin Webinar, Paris, 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Making The Lab Leak Case. Yuri Deigin, 18 Ιουνίου 2021.

Did Covid-19 leak From a Lab? Yuri Deigin, 8 Ιουνίου, 2020.

Virologist Li-Meng Yan claims SARS-CoV-2 was made in a lab. Li–Meng Yan, συνέντευξη στο Wion, 22 Σεπτεμβρίου 2020.

New Study Concludes Beyond a Reasonable Doubt that SARS-CoV-2 Came from a Laboratory. Steven Quay, 22 Φεβρουαρίου 2021.

Κοινοποίησε το:

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s